Google đã thay đổi chính sách đối với tất cả các ứng dụng yêu cầu các quyền liên quan đến SMS như bạn có thể thấy từ đây .

Tôi đã gửi ứng dụng để xem xét nhiều lần nhưng lần nào họ cũng từ chối. Tôi cũng đã thử gửi nó cùng với video hướng dẫn có trang demo được tích hợp hoàn toàn với ứng dụng nhưng họ đã từ chối ứng dụng mà không cần xem bản demo.

Điều này không có nghĩa là ứng dụng sẽ ngừng hoạt động. Ứng dụng sẽ hoạt động bình thường nhưng sẽ không khả dụng qua Play Store nữa.

Thật không may, điều này nằm ngoài tầm tay của tôi. Tôi sẽ cung cấp thông báo cập nhật thông qua CodeCanyon. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của ứng dụng từ đây .

Nếu bạn không biết cách tải ứng dụng thì bạn có thể làm theo hướng dẫn này để cài đặt tệp APK.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google Play .