Nó có thể xảy ra nếu bạn đang gửi tin nhắn quá nhanh. 

Một số nhà sản xuất thiết bị cũng đặt giới hạn về số lượng tin nhắn bạn có thể gửi trong khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn gặp lỗi “Cổng SMS đang gửi số lượng lớn tin nhắn.” sau đó làm theo hướng dẫn bên dưới để ngăn chặn hoặc đặt độ trễ tối thiểu trên 60 giây để tránh sự cố này.

Khắc phục lỗi “SMS Gateway đang gửi số lượng lớn tin nhắn.”

Nếu bạn đang cố gửi MMS thì hãy đảm bảo ứng dụng SMS Gateway là ứng dụng mặc định cho SMS. Nếu không, bạn có thể đặt nó làm mặc định bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới.

Làm cách nào để ngăn ứng dụng Nhắn tin mặc định lưu trữ mọi tin nhắn tôi gửi?

Điều này cũng có thể xảy ra nếu bạn không có đủ số dư trên điện thoại để gửiSMS hoặc MMS.

Điều này cũng có thể xảy ra nếu ứng dụng không thể báo cáo trạng thái cho máy chủ do lỗi kết nối. Trong trường hợp này, Ứng dụng sẽ làm điều đó sau một thời gian.

Sự cố với các thiết bị Color OS cũ hơn

Nếu bạn đang sử dụng các thiết bị Oppo hoặc Realme cũ hơn thì ứng dụng sẽ nhắc bạn mỗi khi bạn gửi tin nhắn. Vì vậy, không nên sử dụng các thiết bị Oppo hoặc Realme cũ hơn để sử dụng ứng dụng này.