Bạn có thể tránh lưu trữ tin nhắn đã gửi trên điện thoại bằng cách đặt Cổng SMS làm mặc định. Chỉ cần mở ngăn điều hướng trên ứng dụng và nhấp vào “Đặt làm mặc định” như được đánh dấu trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Đặt ứng dụng làm ứng dụng nhắn tin mặc định sẽ ngăn việc lưu trữ cả tin nhắn đã gửi và nhận, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã bật tùy chọn “Đã đọc đã nhận” để bạn có thể xem các tin nhắn đã nhận trong ứng dụng Cổng SMS.

Bỏ đặt ứng dụng làm ứng dụng mặc định

Nếu bạn không hoàn nguyên các thay đổi ở trên thì bạn có thể mở ứng dụng nhắn tin chính của mình và ứng dụng sẽ nhắc bạn đặt ứng dụng này làm ứng dụng mặc định. Chỉ cần chọn “Có” và bạn sẽ có thể lưu trữ các tin nhắn đã gửi và nhận trong ứng dụng nhắn tin chính của mình.