Làm cách nào để ngăn ứng dụng Nhắn tin mặc định lưu trữ mọi tin nhắn tôi gửi?

Bạn có thể tránh lưu trữ tin nhắn đã gửi trên điện thoại bằng cách đặt Cổng SMS làm mặc định. Chỉ cần mở ngăn điều hướng trên ứng dụng và nhấp vào “Đặt làm mặc định” như được đánh dấu trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Đặt ứng dụng làm ứng dụng nhắn tin…